Page  1   2  3  4  5 (Download photos for enlarged view)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  Shree Sadguru Niranjan Maharaj  
    
Vinayanand Maharaj          Aadinath Maharaj

 


Adhikarpatra Pradan 12.01.1998


Adhikarpatra Vinayanand Maharaj 12.01.1998

 


Aadinath Maharaj Adhikarpatra Pradan 09.12.2017


Adhikarpatra Adinath Maharaj 09.12.2017

 


Ashram Pravakta Adhikarpatra Pradan 09.12.2017


Pravakta Adhikarpatra 09.12.2017
 
Prakashan of Swatmasukh Grantby Karveer Pith SwamiSShankaracharya

J.Shankaracharya Ashirvad Patra 23.11.2017

            Pa.Pu. Shri. Baba Maharaj Satarkar             visited Ashram on 24.09.2017

   Vivekchudamani Granth prakashan by Swami Chitprakashanandaji on 08/12/2009

BK.Janaki Dadiji (Mount Abu)
 


Shree Vasudevanand Saraswati

Siddheshwar Mahaswamiji
Swami Shrikantanandaji's visit to Asharm

Anna Maharaj from Indor(MP) visited Asharm on 28/03/2010

Param Pujya Katkar Maharaj visited Ashram

Shri. Vinayanand Gurudev

honored by Sidhhalinga mahaswamiji,

Ujjain on 01.09.2013


Karveer Pith, Kolhapur Dwara, Vidyashankar Bharati samajik Puraskar pradan-Haste Jitendranath Maharaj, Amarawati- 16/05/2011

|| Shri. Hasurkar Maharaj ||

at Shri. Kalmeshwar Mantap

Shri. Niranjan Ashram. 10.01.2016


Anubhavamrut Granth Prakashan by M.P. Hon'ble Shri. Dhananjay Mahadik at Shankaracharya Karveer Pith, Kolhapur. on 03.05.2015 at 11.45 am.
 
Shree Niranjan Paduka
 
   
OM NAMO SHIVA                                         OM NAMO SHIVA