Page  1   2  3  4  5 (Download photos for enlarged view)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa. Pu. Shri. BabaMaharaj Satarkar Smruti Chinha Pradan

Dt. 24.09.2017

Sadguru Shri. Niranjan Maharaj

(Smruti Chinha)

     Devi Shambhavi (Smruti Chinha)

Dnyandeep Puraskar Dt.03/04/2016 (ज्ञानदिप पुरस्कार, श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक भक्त मंडळ, प्रज्ञापुरी, कोल्हापूर)

Samajik Puraskar Dt.17/05/2011

(Download photo for enlarged view)

 

Late A.B.Naik Samajik Vishwastha Nidhi

Hupari, offered "Adarsha Secretary"

award on 20.12.1989

 

Sanmanpatra offered by Yalgud Dairy

on account of honest and selfless service

in the field of co-operative (Sahakar) sector Dt.11/01/2013

Karaveer pith- Samajik Puraskar

16.05.2011

 

Kelkar Maharaj-Prasad Bhet

2012

Adarsha Dharmik Susanskar Puraskar 2003

Implementation of Wi-Fi Technology in

Shri.Paisafund Shetaki Sahakari Bank

Special Reward 20.12.2010

ROTARACT CLUB OF HUPARI

Service above self

2005-06

LIONS CLUB OF HUPARI

Best Administrative Service Award

1997-98

Bapuso Hupare Kanya Vidyalaya

P.Kodoli Smruti Chinha

Patrakar Prabodhini Hupari

Gaurav Chinha 2013

Sainath Dush Utpadak Sangh Mangur

Gaurav Chinha

Sahitya Vikas Mandal Karadaga

Gramin Sahitya Sammelan Smruti Chinha

27.11.2016

07-11-2015

Shri.Vithhal Biradev Mandir Samiti

Pattan.Kodoli 2014.

Parvati Shankar Shaikshanik Sanstha

Uttur, Palak Melava Smriti Chinha 2016.

Shri. Paisafund Sahakari Bank, Hupari

Amrut Mahotsav Sohala 2016

 
OM NAMO SHIVA                                         OM NAMO SHIVA