1. Karyakrama Patrika

  2. Panchikaran chart

  3. 2016 Ashram Karyakram

  4. Marul Parampara

  5. Pravachan Audio

  6. Pravachan Video

  7.

  8. Biodata of Shri. Vinayanand Maharaj

  9. Works of Gurudev on Wi-Fi Technology

 
OM NAMO SHIVA                                         OM NAMO SHIVA